Algemene voorwaarden

  1. Hieronder omschreven als “klant” omvat alle betalende of niet betalende klanten en contacten met betrekking tot gedragstherapie, adviezen en trimbehandeling via een kanaal behorende tot KatWijzer.
  2. KatWijzer gaat een dienstverbintenis aan met de klant en geen resultatenverbintenis. Een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden omdat het resultaat van de therapie of trimbehandeling afhangt van verschillende factoren.
  3. KatWijzer is niet aansprakelijk voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens een betaald of niet-betaald consult. Dit geldt voor elke vorm van een gegeven advies en/of gedragstherapie. De klant blijft eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen.
  4. De klant dient KatWijzer voorafgaand aan het consult of ander bezoek, op de hoogte te stellen als één of meerdere dieren van de klant niet is ingeënt tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
  5. De aanwezigheid van ziektes en/of mogelijk besmettelijke aandoeningen voor mens en/of dier bij één of meerdere van de dieren van klant dient indien bekend bij klant, voorafgaand aan het consult of ander bezoek aan KatWijzer gemeld te worden. Indien pas na consult of ander bezoek van KatWijzer bekend wordt dat bij de klant een ziekte of besmettelijke aandoening heerst, dient de klant dit binnen 24 uur na bekend worden van dit feit te melden aan KatWijzer. Bij het overschrijden van deze termijn is klant verantwoordelijk voor mogelijke ziekte of schade bij mens of dier, veroorzaakt door het niet binnen de gestelde termijn op de hoogte stellen van Katwijzer.
  6. De verstrekte informatie en uitingen zijn eigendom van KatWijzer. Publicaties in welke vorm dan ook, mogen op geen enkele wijze gebruikt of verstrekt worden door derden zonder nadrukkelijke toestemming.
  7. Alle door de klant aan KatWijzer verstrekte persoonlijke gegevens, worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder nadrukkelijke toestemming.
  8. Persoonlijke gegevens worden beveiligd en volgens de wettelijk gestelde normen bewaard. Overige gegevens worden 2 jaar na het laatste contact vernietigd.